konstytucyjna

Encyklopedia PWN

występowanie cząsteczek izomerycznych o różnej kolejności i (lub) różnym sposobie powiązania atomów;
pomocniczy organ parlamentu powołany w celu przygotowania projektu nowej konstytucji lub zmian konstytucji.
w pol. parlamencie od 1992 komisja wspólna dla obu izb,
forma rządów, w której pozycję i uprawnienia monarchy określa konstytucja,
pociągnięcie członka rządu do odpowiedzialności za działalność niezgodną z konstytucją przed specjalnym trybunałem;
zespół precedensów i zwyczajów wykształconych w procesie stosowania postanowień konstytucji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia