konstytucyjna

Encyklopedia PWN

Traktat konstytucyjny, właśc. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, ang. Treaty establishing a Constitution for Europe, fr. Traité établissant une Constitution pour l’Europe,
umowa międzynar. między państwami UE, podpisana 29 X 2004 w Rzymie;
organ przedstawicielski, którego zadaniem jest uchwalenie konstytucji państwa, → konstytuanta.
model państwa, w którym sprawowanie władzy, funkcjonowanie organów publicznych oraz wszelka działalność polityczna są ograniczone i podporządkowane chronionemu przez mechanizmy ustrojowe prawu.
Trzciński Janusz, ur. 1 VII 1942, Kuńkowce k. Przemyśla,
prawnik;
Garlicki Lech, ur. 23 VIII 1946, Warszawa,
brat Andrzeja, prawnik, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia