konstytuanta
 
Encyklopedia PWN
konstytuanta
[fr. < łac.],
organ przedstawicielski, którego wyłącznym zadaniem jest opracowanie i uchwalenie konstytucji państwa;
nazwa nadana po raz pierwszy fr. Zgromadzeniu Nar. podczas rewolucji fr. 1789–99; w pol. praktyce ustrojowej konstytuanta występowała dotychczas pod nazwą Sejmu Ustawodawczego (czyli konstytucyjnego) i była organem 1-izbowym (1919–22, 1947–52).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia