actio
 
Encyklopedia PWN
actio
[łac., ‘skarga’, ‘powództwo’],
w prawie rzymskim środek procesowy przysługujący tej osobie, której uprawnienie bezprawnie naruszyła inna osoba; do każdego zdarzenia prawnego była przypisana ściśle określona actio, za pomocą której można było dochodzić wynikających z niego roszczeń.
Dla każdego uprawnienia istniała odrębna actio; obecnie niekiedy używana nazwa skargipowództwa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia