shintō
 
Encyklopedia PWN
shintō
[śinto; jap., ‘droga bóstw’, ‘droga duchów’, ‘nauka bóstw’] Wymowa,
shindō,
japońska rodzima religia politeistyczna o dużym zróżnicowaniu form, kultów i praktyk, licznych, niezależnych od siebie odłamach i instytucjach, bez ujednoliconej i centralnej hierarchii kościelnej ani wspólnego kanonu świętych ksiąg, ściśle związana z lokalnymi społecznościami, skupiona na doczesności. Nie ma jednego założyciela ani proroków.
shintō jest zjawiskiem złożonym i niejednolitym, w którym z trudnością rozróżnia się poszczególne nawarstwienia i odmiany; najwcześniejsze teksty shintō KojikiNihongi (VIII w.) zawierają starożytne mity teogoniczne i kosmogoniczne, skoncentrowane wokół postaci antropomorficznych bóstw kami; spisane później teksty norito zawierają przepisy praktyk kultowych; poza tymi tekstami brak w shintō pism zawierających wykład doktryny. W toku dziejów pierwotna shintō zmieniała się, wchłaniając różnorodne elementy, zwłaszcza buddyjskie, konfucjańskie i taoistyczne. W 1868–1945 shintō była religią państwową Japonii i została poddana ministerstwu spraw wewnętrznych; w połowie XIX w. wprowadzono kult cesarza (tennōizm) łączący się z tendencjami szowinistycznymi; po 1945 zniesiono zależność shintō od państwa i uznano ją za organizację religijną, utrzymującą się z dotacji wiernych; ogłoszono publicznie, że cesarz nie jest bogiem; shintō obejmuje wiele grup, m.in. kurozumi-kyō, tenri-kyō. Do shintō zalicza się też wiele wierzeń popularnych (magię leczniczą, nekromancję, wróżbiarstwo itp.), rozpowszechnionych zwłaszcza na wsi.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Amaterasu, szintoistyczna bogini Słońca ofiarowuje człowiekowi larwę jedwabnika, japoński drzeworyt, XX w.fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Kioto, kadzidelnik w świątyni Chion’in fot. P. Olejniczak/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
On matsuri, zawody sumo rozgrywane podczas święta fot. P. Olejniczak/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia