samizdat
 
Encyklopedia PWN
samizdat, ros. samodielnoje izdatielstwo lub sam izdaju,
potoczne określenie publikacji wyd. poza zasięgiem cenzury w ZSRR, od przeł. lat 50. i 60. XX w.;
rozpowszechnianie bez wiedzy i zezwolenia władz tekstów lit., publicyst., dokumentów w postaci maszynopisu, fotokopii, zapisu magnetofonowego, także w czasopismach (np. „Chronika tiekuszczich sobytij”, „Sintaksis”) i almanachach („Mietropol”); Samizdat był formą podziemnego życia kult. i polit. zwalczaną przez władze; rozwijał się gł. w Moskwie i Leningradzie, republikach bałtyckich („Lietuvos Katolikų Bažnyčios Kronika”), na Ukrainie (samwyd); znany w Czechosłowacji (wydawnictwo Petlice), na Węgrzech i w innych krajach komunist.; w Polsce zw. drugim obiegiem wydawniczym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia