Kienżejew Bachyt
 
Encyklopedia PWN
Kienżejew Bachyt, ur. 2 VIII 1950, Moskwa,
poeta rosyjski;
w ZSRR jego wiersze były dostępne gł. w wydaniach samizdatowych (samizdat); od 1982 przebywa na emigracji w Kanadzie, gdzie wydał zbiory poezji: Izbrannaja lirika (1970–81), zawierający utwory powstałe w Moskwie, oraz Osień w Amierikie (1988); w jego opisowej, niekiedy narracyjnej poezji, odtwarzającej własne przeżycia, występują akcenty urb.; w całej twórczości K. jest obecny motyw alkoholizmu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia