Stratanowski Siergiej G.
 
Encyklopedia PWN
Stratanowski Siergiej G., ur. 5 XII 1944, Leningrad (ob. Petersburg),
poeta rosyjski;
jeden z gł. przedstawicieli literatury nieoficjalnej; do czasu pierestrojki jego wiersze były rozpowszechniane wyłącznie przez samizdat oraz ogłaszane na łamach ros. czasopism emigr. („Echo”, „Pieriekriostki”); w swojej poezji nawiązuje do tradycji „srebrnego wieku” w literaturze ros., zwłaszcza do G. Iwanowa, M. Kuzmina, F. Sołoguba, a także do twórczości oberiutów (Oberiu) i A. Płatonowa; jego nasycone śmiałymi metaforami i obrazami wiersze, w których unika rymów, przenika nastrój rozpaczy, samotności i pragnienie śmierci; S. podejmuje w nich też kluczowe moralne problemy ludzkiej egzystencji; zbiór poezji Stichi (1993).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia