reumatologia
 
Encyklopedia PWN
reumatologia
[gr. rheúma ‘prąd’, ‘płynięcie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka i dział medycyny klinicznej zajmujące się chorobami reumatycznymi, ich przyczynami, klasyfikacją, rozpoznawaniem, zapobieganiem, leczeniem, organizacją opieki nad chorymi oraz rehabilitacją.
Reumatologia została niedawno wydzielona jako samodzielna gałąź medycyny; początki reumatologii jako nauki sięgają starożytności (Hipokrates); lekarz fr. G. de Baillou (pocz. XVII w.) wprowadził termin reumatyzm, odróżniając go od dny; J.B. Bouillaud (XIX w.) wykazał związek przyczynowy reumatyzmu z chorobą serca; dalszy rozwój reumatologii był dziełem J.M. Charcota, W.M. Bechterewa, A. Strümpella, P. Marie’a, F.J. Poyntona, A. Paine’a, L. Aschoffa; G. Sée wprowadził 1877 do leczenia reumatyzmu salicylan sodu, a 1949 P.S. Hench — kortyzon. W 1925 powstała Międzynar. Liga Walki z Reumatyzmem; 1930 utworzono Pol. Tow. dla Zwalczania Gośćca (ob. Pol. Tow. Reumatologiczne); badaniami nauk. i organizacją walki z chorobami reumatycznymi zajmuje się w Polsce Inst. Reumatologiczny w Warszawie (zał. 1950), istnieją ponadto kliniki w dużych miastach, szpitale reumatologiczne, oddziały oraz sieć poradni reumatologicznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia