kolagenozy
 
Encyklopedia PWN
kolagenozy,
grupa różnorodnych pod względem obrazu klinicznego zapalnych chorób układowych tkanki łącznej.
Początkowo sądzono, że zmiany dotyczą gł. kolagenu, późniejsze badania wykazały, że zmiany pierwotne dotyczą istoty podstawowej tkanki łącznej, a dopiero wtórnie powstają w kolagenie; zasadniczą zmianą w kolagenozach jest tzw. martwica włóknikowata, będąca wynikiem rozszczepiania substancji podstawowej i włókien kolagenu na prostsze składniki; wokół ogniska martwicy tworzy się odczyn zapalny, a gromadzące się komórki zapalne trawią i likwidują martwicę włóknikowatą i powstaje blizna; kolagenozy to grupa chorób układowych o nieznanej przyczynie, wywołanych procesami autoimmunologicznymi; do grupy tych chorób m.in. należą: reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina, zapalenie wielomięśniowe, zapalenie skórno-mięśniowe, martwicze zapalenie naczyń i in. waskulopatie (guzkowe zapalenie tętnic, zapalenie naczyń z nadwrażliwości, ziarniniak Wegenera, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, choroba Kawasaki, krioglobulinemia), zespół Sjögrena; wspólnymi cechami tych chorób, wykazujących pewne odrębności, są: podobne zaburzenia biochem. i zapalne w tkance łącznej; podobne zaburzenia odczynowości organizmu, która jest skierowana przeciwko własnym tkankom, a więc wytwarzanie autoprzeciwciał i zapalnych odczynów komórkowych uszkadzających własne tkanki; współistnienie odczynów zapalnych w skórze, stawach, mięśniach i naczyniach krwionośnych różnych narządów; niekiedy uszkodzenie nerwów obwodowych lub ośrodkowego układu nerwowego; podobny przebieg kliniczny ze skłonnością do obostrzeń przebiegających z gorączką, niedokrwistością, upośledzeniem stanu ogólnego i przyspieszeniem OB; dodatni wynik leczenia przeciwzapalnego i immunosupresyjnego, zwłaszcza glikokortykosteroidami, a niepodatność na leczenie antybiotykami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia