reumatyczne choroby
 
Encyklopedia PWN
reumatyczne choroby, dawniej zw. gośćcem lub reumatyzmem,
grupa różnych chorób obejmujących wszystkie nieurazowe schorzenia narządów ruchu, którym towarzyszą bóle, a często także ograniczony zakres możliwości ruchowych;
na choroby reumatyczne choruje ogółem ok. 25% ludzi; klasyfikacja chorób reumatycznych obejmuje ponad 100 jednostek chorobowych, zawartych w 10 gł. grupach: grupa I — układowe choroby tkanki łącznej (kolagenozy), do których zalicza się m.in. reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, twardzinę, guzkowe zapalenie tętnic, rumień guzowaty, II — zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem stawów kręgosłupa; III — choroba zwyrodnieniowa stawów; IV — zapalenie stawów, zapalenie pochewek ścięgien i kaletek maziowych towarzyszące zakażeniu, np. choroba z Lyme, V — choroby metaboliczne i gruczołów dokrewnych z towarzyszącymi objawami stawowymi, np. dna moczanowa, skrobiawica, cukrzyca; VI — nowotwory łagodne lub złośliwe (szpiczak mnogi, białaczka, chłoniak), a także przerzuty nowotworowe; VII — zaburzenia nerwowo-naczyniowe; VIII — choroby kości i chrząstek (zrzeszotnienie kości, rozmiękanie kości, choroba Pageta, a także nieprawidłowości anatomiczne); IX — zmiany pozastawowe, m.in. lumbago, zespół bolesnego barku; X — choroby z towarzyszącymi objawami stawowymi. Leczenie chorób reumatycznych powinno być kompleksowe i obejmować leczenie farmakologiczne, fizykoterapię, kinezyterapię, leczenie operacyjne, klimatyczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia