relikt
 
Encyklopedia PWN
relikt
[łac.],
ekol. termin biogeogr., opisujący populację gat. występującą zwykle na niewielkim obszarze;
oznacza on: 1) populację charakteryzującą się archaicznymi cechami anatomicznymi i stanowiącą pozostałość grupy organizmów w przeszłości szeroko rozsiedlonej i zróżnicowanej; 2) populację gat. występującego współcześnie w tym samym regionie geogr., którego zasięg został drastycznie zredukowany do pojedynczych, małych populacji (relikt redukcyjny); 3) populację gat. o szerokim, lecz porozrywanym zasięgu, której mniejsze, izolowane populacje stanowią relikty dysjunktywne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia