zasięgi organizmów
 
Encyklopedia PWN
zasięgi organizmów, areały,
ekol. granice występowania określonych jednostek taksonomicznych (gł. gat. lub taksonów wyższych): roślin, grzybów, zwierząt i bakterii, oraz jednostek ekol., gł. zgrupowań, biocenoz i biomów;
niewielkie zazwyczaj zasięgi mają endemity, a zwłaszcza relikty; rozróżnia się zasięgi organizmów ciągłe, w obrębie których dane gat. występują wszędzie tam, gdzie znajdują odpowiednie warunki ekol. (np. jeleniowate i iglaste w lasach Eurazji), i zasięgi organizmów rozerwane, obejmujące 2 lub kilka obszarów — tzw. wyspowe (np. zasięg kozicy i sosny limby); zasięgi organizmów płynne (np. ptaków przelotnych, szarańczy wędrownej) i zasięgi organizmów zmienne, które mogą się rozszerzać przez ekspansję terenową zwierząt o dużych zdolnościach przystosowawczych (np. sierpówka) lub wskutek wzrostu liczebnego ich populacji; także zmniejszać — w wyniku pogorszenia się m.in. warunków środowiska, silnych zmian klimatycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia