przestrzeń ośrodkowa
 
Encyklopedia PWN
przestrzeń metryczna jest p.o., jeśli zawiera podzbiór A, taki że każdy punkt przestrzeni jest granicą ciągu punktów z A, i jeśli ze wszystkich elementów A można zbudować ciąg; p.o. jest np. przestrzeń euklidesowa — w szczególności jednowymiarowa, czyli zbiór liczb rzeczywistych (podzbiorem przeliczalnym i gęstym jest zbiór liczb wymiernych), a także przestrzeń funkcji ciągłych określonych na odcinku domkniętym [a, b] o wartościach rzeczywistych z odległością ρ(f, g) = sup |f(x) − g(x)|, x ∈ [a, b] (podzbiór przeliczalny gęsty tworzą np. wielomiany o współczynnikach wymiernych); p.o. nie jest m.in. zbiór liczb rzeczywistych z metryką dyskretną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia