przepływy międzygałęziowe
 
Encyklopedia PWN
przepływy międzygałęziowe, analiza nakładów i wyników,
ekon., statyst. metoda ilościowego opisu i analizy procesu tworzenia i podziału produktu narodowego;
szczególnie przydatna do badania związków między poszczególnymi gałęziami gospodarki narodowej, stworzona 1936 przez amerykańskiego ekonomistę W. Leontiefa; przepływy międzygałęziowe są szeroko stosowane w badaniach ekonomicznych, m.in. za pomocą tej metody Leontief skonstruował model gospodarki światowej, wykorzystywały ją również urzędy planistyczne krajów socjalistycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia