Lange Oskar Ryszard
 
Encyklopedia PWN
Lange Oskar Ryszard, ur. 27 VII 1904, Tomaszów (Mazowiecki), zm. 2 X 1965, Londyn,
ekonomista, statystyk, działacz społeczny i państwowy.
Od 1927 w PPS; 1938–45 profesor uniwersytetu w Chicago; 1945–48 ambasador Polski w USA i delegat w ONZ; od 1949 profesor SGPiS (1952–55 rektor), od 1956 Uniwersytetu Warszawskiego; od 1948 członek PAU, od 1952 PAN; 1945–48 członek Rady Naczelnej PPS, od 1948 członek KC PZPR, od 1957 zastępca przewodniczącego Rady Państwa; 1957–62 przewodniczący Rady Ekonomicznej. Światowy rozgłos przyniósł mu artykuł O teorii ekonomicznej socjalizmu („Review of Economic Studies” 1936), w którym polemizował z F.A. von Hayekiem i L. von Misesem, dowodząc, że w gospodarce socjalistycznej jest możliwe prowadzenie racjonalnego rachunku ekonomicznego i osiąganie równowagi ogólnej; w celu ułatwienia podejmowania racjonalnych decyzji przez centralnego planistę, które wymagają przetworzenia ogromnej liczby informacji, po powrocie do kraju po II wojnie światowej prowadził badania w zakresie ekonometrii, teorii informacji i cybernetyki ekonomicznej; jego prace z tych dziedzin były tłumaczone na wiele języków. W Polsce poza środowiskiem ekonomicznym był najszerzej znany z wykładni marksowskich praw rozwoju społecznego. Główne prace: Wstęp do ekonometrii (1958), Ekonomia polityczna (t. 1 1959, t. 2 1965), Całość i rozwój w świetle cybernetyki (1962), Optymalne decyzje (1964), Wstęp do cybernetyki ekonomicznej (1964).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia