Sulmicki Paweł
 
Encyklopedia PWN
Sulmicki Paweł, ur. 4 VI 1909, Sulmice, zm. 16 VIII 1980, tamże,
ekonomista;
od 1967 profesor SGPiS (1968–72 prorektor, od 1968 kierował katedrą planowania i ekonomiki handlu zagranicznego); pionier zastosowań w polskiej ekonomii metody przepływów międzygałęziowych (Przepływy międzygałęziowe 1959); w syntetycznej pracy Propozycje gospodarcze (1962) przedstawił teorię równowagi i wzrostu w gospodarce socjalistycznej; publikował też prace z zakresu teorii pieniądza, stopy procentowej, finansów i bankowości oraz wymiany międzynarodowej i ekonomiki handlu zagranicznego; w pracy Planowanie i zarządzanie gospodarcze (1971) przedstawił pierwszą w polskiej literaturze ekonomicznej próbę syntezy całokształtu problematyki kierowania gospodarką w gospodarce centralnie planowanej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia