Tableau économique
 
Encyklopedia PWN
Tableau économique
[tablọ ekonomịk; fr.] Wymowa,
tytuł dzieła F. Quesnaya, wydanego 1758, zawierającego pierwszy w historii myśli ekonomicznej schemat funkcjonowania gospodarki narodowej oraz wykład teorii fizjokratyzmu (wyd polskie Tablica ekonomiczna 1759).
Tableau économique stanowiła pierwszą naukową próbę schematycznego przedstawienia procesu tworzenia, obiegu i podziału bogactw: właściciele ziemscy mają prawo do renty gruntowej (produktu czystego) z tytułu własności ziemi; rentę tę otrzymują raz w roku w postaci pieniężnej i wydają ją w całości na zakup produktów wytworzonych przez klasę produkcyjną i klasę jałową; po otrzymaniu pieniądza, klasy te produkują i wymieniają produkty między sobą, a klasa produkcyjna pomnaża produkcję, wytwarzając produkt netto; klasa produkcyjna kupuje od jałowej narzędzia i wyroby rzemiosła, a sprzedaje żywność i surowce; wymiana ta odbywa się w gospodarce zamkniętej, wg określonych proporcji, po ustalonych stałych cenach, co roku w tej samej wysokości; zjawiska gospodarcze i społeczne są przedstawione tak, jak zjawiska fizyczne i organiczne — obiegiem dóbr rządzą prawa natury stanowiące element porządku naturalnego, determinujące działanie i dochody zarówno poszczególnych klas społecznych, jak i każdej gospodarującej jednostki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia