przeobrażenie
 
Encyklopedia PWN
przeobrażenie, metamorfoza,
zool. przemiana formy larwalnej w ostateczną, zdolną do reprodukcji postać dorosłą.
Zachodzi u zwierząt, u których rozwój zarodkowy kończy się wytworzeniem wolno żyjącej larwy; przeobrażenie przebiega w wielu formach. U owadów, u których występuje przeobrażenie niezupełne, czyli hemimetabolia (np. ważki, świerszcze), larwa przypomina osobnika dorosłego, a narządy larwalne stopniowo, w serii kolejnych linień, przekształcają się w narządy definitywne; po każdym linieniu następuje też wydatne powiększenie rozmiarów ciała; w ten sposób larwa rośnie aż do uzyskania wielkości postaci dojrzałej — imago; w przeobrażeniu zupełnym, czyli holometabolii (np. pszczoły, motyle), larwa różni się formą i sposobem życia od imago, przechodzi przez stadium poczwarki. Przeobrażenie owadów jest regulowane działaniem neurohormonów — ekdysonu i hormonu juwenilnego; u płazów forma larwalna, kijanka, przechodzi przeobrażenie pod wpływem hormonów tarczycy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia