poczwarka
 
Encyklopedia PWN
poczwarka,
stadium rozwojowe owadów o przeobrażeniu zupełnym, poprzedzające postać dorosłą (imago);
poczwarka jest zwykle nieruchoma i nie pobiera pokarmu; wewn. narządy larwalne ulegają całkowitemu lub częściowemu rozpuszczeniu (histolizie) i fagocytozie; nowe narządy rozwijają się drogą histogenezy z tzw. płytek imaginalnych, wyodrębnionych już u młodych larw i zbud. z komórek embrionalnych, zdolnych do intensywnych podziałów; rozróżnia się: poczwarkę wolną, bez twardej okrywy, poczwarkę zamkniętą, zasklepioną w chitynowej okrywie, i poczwarkę rzekomą (bobówka), u której baryłkowata okrywa z ostatniej wylinki larwalnej osłania poczwarkę wolną. W stadium poczwarki owady często przechodzą diapauzę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia