przeobrażeniu zupełnym

Encyklopedia PWN

przeobrażenie, metamorfoza,
zool. przemiana formy larwalnej w ostateczną, zdolną do reprodukcji postać dorosłą.
siatkoskrzydłe, sieciarki, Planipennia, Nueroptera,
rząd owadów o przeobrażeniu zupełnym;
wielbłądki, Raphidioptera,
rząd owadów o przeobrażeniu zupełnym;
wielkoskrzydłe, Megaloptera,
rząd owadów o przeobrażeniu zupełnym;
wojsiłki, Mecoptera,
rząd owadów o przeobrażeniu zupełnym, znany już z permu, prawdopodobnie przodkowie muchówek i motyli;
owady, Insecta,
gromada stawonogów z podtypu sześcionogich (Hexapoda);
motyle, łuskoskrzydłe, Lepidoptera,
rząd owadów uskrzydlonych (owady);
mrówkolwowate, mrówkolwy, Myrmeleonidae,
rodzina owadów z rzędu siatkoskrzydłych;
muchówki, dwuskrzydłe, Diptera,
rząd owadów o przeobrażeniu zupełnym, o bardzo zróżnicowanej biologii i wyglądzie;
pchły, Siphonaptera,
rząd owadów wtórnie bezskrzydłych;
stadium rozwojowe owadów o przeobrażeniu zupełnym, poprzedzające postać dorosłą (imago);
wachlarzoskrzydłe, Strepsiptera,
rząd owadów o przeobrażeniu zupełnym, skupiający małe (1–10 mm) formy pasożytujące na innych owadach.
błonkówki, błonkoskrzydłe, Hymenoptera,
rząd owadów z podgromady owadów uskrzydlonych (Pterygota);
chruściki, Trichoptera,
rząd owadów;
chrząszcze, tęgopokrywe, Coleoptera,
najliczniejszy rząd owadów;
holometabolia
[gr. hólos ‘cały’, metabolḗ ‘przemiana’],
holometamorfoza, przeobrażenie zupełne,
przemiana larwy owada w postać dojrzałą (imago) przez pośrednie stadium poczwarki;
Indianie
[hiszp. < gr. < sanskr.],
rdzenni mieszkańcy Ameryki (nazwę tę nadał im K. Kolumb, który użył jej w przekonaniu, że dotarł do Indii), przybyli w wielu falach migracyjnych z północno-wschodniej Azji pomostem lądowym istniejącym w miejscu dzisiejszej Cieśniny Beringa;
komarowate, Cucuidae,
rodzina owadów z rzędu muchówek;
mylonityzacja
[gr. mýlē ‘młyn’],
geol. proces metamorfizmu dyslokacyjnego, zachodzący w zestalonej skale pod wpływem ciśnienia wywołanego przez ruchy tektoniczne;

Słownik języka polskiego PWN

przeobrażenie zupełne «przemiana larwy owada w postać dojrzałą poprzez pośrednie stadium poczwarki»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia