holometabolii

Encyklopedia PWN

holometabolia
[gr. hólos ‘cały’, metabolḗ ‘przemiana’],
holometamorfoza, przeobrażenie zupełne,
przemiana larwy owada w postać dojrzałą (imago) przez pośrednie stadium poczwarki;
przeobrażenie, metamorfoza,
zool. przemiana formy larwalnej w ostateczną, zdolną do reprodukcji postać dorosłą.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia