przeobrażenie niezupełne

Encyklopedia PWN

przeobrażenie, metamorfoza,
zool. przemiana formy larwalnej w ostateczną, zdolną do reprodukcji postać dorosłą.
prostoskrzydłe, szarańczaki, Orthoptera (Saltatoria),
rząd owadów o przeobrażeniu niezupełnym, niekiedy traktowane jako nadrząd;
przylżeńce, wciornastki, Thysanoptera,
rząd owadów o przeobrażeniu niezupełnym, zmodyfikowanym do tzw. remetaboli (2 stadia larwalne, przedpoczwarka i 1 lub 2 stadia poczwarkowe);
skorki, cęgosze, Dermaptera,
rząd owadów o przeobrażeniu niezupełnym, wyłącznie lądowych, wysmukłych, średniej wielkości (dł. od kilku mm do 6 cm), o twardym ciele, spłaszczonym grzbieto-brzusznie, gryzącym aparacie gębowym, odwłokiem zakończonym charakterystycznymi wyrostkami rylcowymi w kształcie cęgów (stąd druga nazwa);
widelnice, Plecoptera,
rząd owadów uskrzydlonych (znane od paleozoiku) o przeobrażeniu niezupełnym.
wszy, Anoplura (Siphunculata),
rząd wyspecjalizowanych, pasożytniczych, krwiopijnych owadów o przeobrażeniu niezupełnym;
hemimetabolia
[gr.],
hemimetamorfoza, przeobrażenie niezupełne,
przemiana larwy owada bezpośrednio w postać dojrzałą (imago) bez stadium poczwarki;
owady, Insecta,
gromada stawonogów z podtypu sześcionogich (Hexapoda);
gryzki, psotniki, Psocoptera (Copeognatha),
rząd owadów uskrzydlonych;
jętki, efemerydy, Ephemeroptera,
rząd owadów;
karaczany, hełmce, Blattodea (Blattoptera),
rząd owadów o przeobrażeniu niezupełnym, spokrewnionych z nadrzędem prostoskrzydłych Othopteroidea;
modliszki, Mantodea (Mantoptera),
rząd owadów należący do nadrzędu prostoskrzydłych;
nimfa
[gr.],
zool. ostatnie stadium larwalne niektórych owadów (o przeobrażeniu niezupełnym) i pajęczaków;
piewikowate, cykady, Cicadidae,
rodzina owadów z rzędu pluskwiaków równoskrzydłych, podrzędu skoczków;
pluskwiaki, Hemiptera,
nadrząd owadów uskrzydlonych;
prusak, Blatella germanica,
karaczan z rodziny prusakowatych (Blatellidae);
termity, bielce, Isoptera,
rząd owadów społ. (społeczeństwa owadów);
ważki, Odonata,
rząd owadów zasiedlających różne rodzaje wód śródlądowych;
wszoły, Mallophaga,
rząd owadów, niekiedy traktowane jako podrząd (obok wszy) w rzędzie Phthiraptera;

Słownik języka polskiego PWN

przeobrażenie niezupełne «przemiana larwy owada w postać dojrzałą bez stadium poczwarki»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia