przemiana częstotliwości
 
Encyklopedia PWN
przemiana częstotliwości,
elektrotechn. proces zmiany częst. sygnału o pewną określoną wartość z zachowaniem zawartej w nim informacji, polegający na przeniesieniu zbioru składowych widma sygnału do zakresu innych częst. w taki sposób, że zostają zachowane różnice częst. tych składowych oraz ich względne amplitudy i względne fazy.
P.cz. jest realizowana w mieszaczu. Przetwarzany sygnał pierwotny o widmie skupionym wokół częst. środkowej fs, podawany na wejście mieszacza, jest w nim mieszany z sygnałem lokalnego generatora drgań elektrycznych (heterodyny) o częst. fh. W wyniku mieszania (interferencji) otrzymuje się sygnał wyjściowy o złożonym widmie częst.: fs, 2fs, fhfs, fh, fh + fs, 2fh; z tego sygnału jest wydzielany (za pomocą filtru elektrycznego pasmowego) żądany sygnał, najczęściej sygnał różnicowy (sygnał o częst. różnicowej fp = fhfs), zw. sygnałem o częstotliwości pośredniej. P.cz. jest powszechnie stosowana w urządzeniach telekomunik., np. w odbiornikach radiokomunik., urządzeniach radiolokacyjnych oraz w przyrządach pomiarowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia