mieszacz
 
Encyklopedia PWN
mieszacz,
układ elektroniczny, w którym zachodzi proces mieszania 2 sygnałów elektr. o różnych częst. (przemiana częstotliwości).
W zależności od przebiegu procesu rozróżnia się m. sumacyjne, w których mieszane sygnały doprowadza się do tej samej elektrody elementu o nieliniowej charakterystyce prądowo-napięciowej (np. diody, tranzystora, lampy elektronowej), i m. iloczynowe, w których doprowadza się je do 2 różnych elektrod elementów połączonych szeregowo w tym samym układzie; procesy mieszania noszą wówczas nazwę odpowiednio: dodawania i mnożenia sygnałów. Wynikiem procesu mieszania jest sygnał wyjściowy o złożonym widmie częst., w którym oprócz częst. podstawowych występują składowe równe ich wielokrotności oraz sumie i różnicy; przy użyciu elektr. filtru pasmowego dołączonego do wyjścia m. można z tego sygnału wydzielić sygnał o określonej składowej częstotliwości. M. są stosowane m.in. w urządzeniach telekomunik. (np. telefonii wielokrotnej), radiokomunik. (np. odbiornikach superheterodynowych) i radiolokacyjnych, w generatorach sygnałów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia