przebicie elektryczne
 
Encyklopedia PWN
przebicie elektryczne,
duży, zwykle gwałtowny wzrost natężenia prądu elektr. w dielektryku lub półprzewodniku wywołany doprowadzeniem napięcia większego niż pewna charakterystyczna wartość, zw. napięciem przebicia.
P.e. dielektryka przejawia się zazwyczaj przeskokiem iskry lub powstawaniem łuku elektr.; droga przebicia (kanał przewodzący prąd elektryczny) ma bardzo małą rezystancję, co oznacza utratę przez dielektryk właściwości elektroizolacyjnych; wytrzymałość dielektryków stałych na przebicie (napięciem stałym) jest rzędu 10–300 kV/mm, ciekłych — do 50 kV/mm, gazowych — kilka kV/mm. W wyniku przebicia dielektryka stałego następuje zazwyczaj jego trwałe uszkodzenie, dielektryki ciekłe i gazowe regenerują się.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia