wytrzymałość elektryczna
 
Encyklopedia PWN
wytrzymałość elektryczna, wytrzymałość dielektryczna,
właściwość dielektryka określająca jego odporność na wystąpienie przebicia elektrycznego;
określa ją wartość napięcia elektrycznego, przy której następuje przebicie. Wytrzymałość elektryczna układu izolacyjnego zależy od rodzaju użytych materiałów (np. wytrzymałość elektryczna powietrza suchego wynosi 3 kV/mm, ceramiki elektrotechnicznej 10–50 kV/mm), kształtów geometrycznych dielektryka i elektrod, temperatury, ciśnienia, rodzaju przyłożonego napięcia, wilgotności itp.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia