protestanckie szkolnictwo
 
Encyklopedia PWN
protestanckie szkolnictwo,
szkoły oraz instytucje oświatowe i wychowawcze prowadzone przez Kościoły ewangelickie (charakter wyznaniowy), władze miast (w Polsce do ok. 1660) oraz stowarzyszenia odwołujące się do tradycji reformacji;
szkoły protestanckie były wzorowane na modelu szkoły humanistycznej (filologicznej) z tendencją do rozszerzania programu o nauki przyrodnicze i historyczne; odznaczały się dobrą organizacją i wysokim poziomem nauczania; utrzymywały kontakty z ośrodkami nauki w Europie i były otwarte na płynące stamtąd nowe prądy umysłowe; wiele z nich miało znaczne osiągnięcia naukowe i pedagogiczne; odegrały ważną rolę w rozwoju nauki i oświaty w Polsce, np. Akademia Rakowska, Elbląskie Gimnazjum Akademickie, Gdańskie Gimnazjum Akademickie, Toruńskie Gimnazjum Akademickie, szkoła w Lesznie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia