Toruńskie Gimnazjum Akademickie
 
Encyklopedia PWN
Toruńskie Gimnazjum Akademickie,
luterańska szkoła średnia (schola particularis), zał. 1568 w Toruniu;
wzorowana na gimnazjum J. Sturma; zreformowana z inicjatywy H. Strobanda, 1594 osiągnęła status gimnazjum akademickiego o 10–11 klasach (12–13 lat nauki); wysoki poziom nauczania, zwłaszcza: filozofii, teologii, historii, prawa, dyscyplin filol., artyst. (muzyka); w 2. poł. XVII w. rozwój programów w dziedzinie nauk ścisłych i przyr. (matematyka, astronomia, geografia, medycyna, biologia); duży nacisk kładziono na naukę języka pol. (osobna klasa); najwyższa, 2-letnia klasa realizowała program uniwersytecki; cenne badania i publikacje (m.in. 3-t. Institutiones litteratae, zbiór dokumentów i traktatów pedag. doby humanizmu i reformacji, w oprac. U. Schobera); wczesne przenikanie do programu nauczania nurtów oświec.; upadek działalności po II rozbiorze Polski (1793), 1817 przekształcone w pruskie gimnazjum miejskie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia