proces generałów
 
Encyklopedia PWN
proces generałów,
pokazowy proces polit. generałów i oficerów WP przeprowadzony 31 VII–31 VIII 1951 w Warszawie;
oskarżonym postawiono zarzuty: utworzenia w WP konspiracyjnej organizacji („spisek w wojsku”) dążącej do obalenia władzy PZPR, współpracy z wywiadami Wielkiej Brytanii i USA; na kary więzienia zostali skazani: generałowie — F. Herman, J. Kirchmayer, S. Mossor, S. Tatar (dożywotnie więzienie), pułkownicy — M. Jurecki, S. Nowicki, M. Utnik (15 lat więzienia), mjr W. Roman i komandor podporucznik Sz. Wacek (12 lat); 1955–56 skazani zostali zwolnieni z więzienia i częściowo zrehabilitowani (1990 całkowicie, z wyjątkiem gen. Mossora); 1951–54 w tajnych procesach związanych z procesem generałów (tzw. odpryskowych) skazano 86 oficerów (40 na karę śmierci, 20 wyroków wykonano), 1956 wszystkich zrehabilitowano.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia