Komisja Biura Politycznego KC PZPR do spraw Bezpieczeństwa Publicznego
 
Encyklopedia PWN
w jej obradach uczestniczyli: B. Bierut (przewodniczący), J. Berman, H. Minc, S. Radkiewicz (min. bezpieczeństwa publicznego) oraz wicemin. bezpieczeństwa publicznego (M. Mietkowski, R. Romkowski, K. Świetlik) i dyr. X Dep., A. Fejgin; komisja podejmowała decyzje o aresztowaniach i metodach stosowanych podczas przesłuchań więzionych osób w przygotowywanych procesach polit., m.in. tzw. TUN (proces generałów), H. Fielda, M. Spychalskiego, W. Gomułki; 1954 rozwiązana wraz z MBP.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia