płyta pilśniowa
 
Encyklopedia PWN
płyta pilśniowa,
rodzaj tworzywa drzewnego uzyskiwanego przez rozwłóknianie zrębków drewna lub innych surowców roślinnych lignocelulozowych z dodatkiem lub bez dodatku środków hydrofobizujących (hydrofobizacja), klejących i ewentualnie barwiących, a następnie sprasowanie w podwyższonej temperaturze lub sformowanie bezciśnieniowe;
Rozróżnia się: a) p.p. twarde, materiał konstrukcyjny dla meblarstwa i budownictwa, b) p.p. twarde ulepszone, o większej gęstości (co najmniej 900 kg/m3), bardzo twarde, impregnowane olejami, odporne, używane w budownictwie, m.in. jako okładziny ścian, c) p.p. półtwarde (m.in. płyty MDF), doskonały materiał konstrukcyjny dla meblarstwa. W wyniku formowania bezciśnieniowego uzyskuje się p.p. porowate, miękkie, izolacyjne. Do produkcji p.p. używa się gł. drewna iglastego w postaci odpadów i niskowartościowych surowców drzewnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia