twarde ulepszone

Encyklopedia PWN

rodzaj tworzywa drzewnego uzyskiwanego przez rozwłóknianie zrębków drewna lub innych surowców roślinnych lignocelulozowych z dodatkiem lub bez dodatku środków hydrofobizujących (hydrofobizacja), klejących i ewentualnie barwiących, a następnie sprasowanie w podwyższonej temperaturze lub sformowanie bezciśnieniowe;
materiały, których podstawowym składnikiem jest drewno;
szosa
[fr.],
droga kołowa o twardej nawierzchni (ulepszonej lub nie); drogowa nawierzchnia.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia