twarde

Encyklopedia PWN

ekon. silna waluta narodowa nie skrępowana kontrolą i łatwo wymienialna na inne waluty.
Twardy Paweł, ur. 19 II 1737, Trzycież k. Cieszyna, zm. 20 XII 1807, Wrocław,
pisarz rel. i tłumacz, pastor ewangelicki pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego;
dysk twardy, dysk sztywny, dysk stały,
inform. urządzenie stanowiące zewnętrzną pamięć komputera, w której nośnikiem informacji jest niewymienny dysk magnetyczny.
woda zawierająca rozpuszczone sole głównie wapnia i magnezu;
teorie wyjaśniające budowę, właściwości i reaktywność substancji uważanych bądź za kwasy, bądź za zasady.
lut
[niem.],
metal lub stop o temperaturze topnienia niższej od temperatury topnienia łączonych części, używany do lutowania, lutospawania i lutozgrzewania;
rodzaj tworzywa drzewnego uzyskiwanego przez rozwłóknianie zrębków drewna lub innych surowców roślinnych lignocelulozowych z dodatkiem lub bez dodatku środków hydrofobizujących (hydrofobizacja), klejących i ewentualnie barwiących, a następnie sprasowanie w podwyższonej temperaturze lub sformowanie bezciśnieniowe;
wyrób ceramiczny (ceramika) o gęstym, białym i nieprzepuszczalnym dla wody i gazów czerepie, który prześwieca w cienkiej warstwie.
ferromagnetyki
[łac.],
ciała wykazujące właściwości ferromagnet. (ferromagnetyzm) poniżej temperatury Curie;
grupa roztoczy z podrzędu Parasitiformes skupiająca k. twarde (Ixodidae) i k. miękkie, czyli obrzeżki; kosmopolityczne, większość zamieszkuje obszary międzyzwrotnikowe i podzwrotnikowe;
łupki ilaste, iłołupki,
najbardziej rozpowszechniony rodzaj łupków osadowych
materiały wykazujące ferromagnetyzm (poniżej temperatury Curie) lub ferrimagnetyzm (poniżej temperatury Néela);
twardzica, sklerenchyma,
bot. tkanka roślinna zbudowana z komórek martwych, o silnie zdrewniałych ścianach komórkowych pełniąca funkcje mech. (usztywnia organy, tworzy twarde okrywy);
materiały, których podstawowym składnikiem jest drewno;
wypukłodruk, drukowanie wypukłe, typografia,
jedna z metod drukowania;
stopy, których gł. składnikiem jest żelazo, a dodatkami stopowymi są różne pierwiastki metaliczne i niemetaliczne.
związki chemiczne boru z metalami;
ebonit, twarda guma,
produkt wulkanizacji kauczuku zawierający dużą ilość siarki (25–32% masy);

Słownik języka polskiego PWN

podniebienie twarde «przednia część podniebienia w jamie ustnej»
twarde meble, krzesła, fotele itp. «meble niewyściełane»
chirurgia twarda, kostna «chirurgia zajmująca się operacjami tkanek kostnych»
czekolada twarda «czekolada bez nadzienia»
spółgłoska twarda, niepalatalna «spółgłoska, przy której wymawianiu środek języka nie wznosi się ku podniebieniu twardemu»
twarda wymowa «wymowa, w której jest mało zmiękczonych spółgłosek»
twardy I
1. «słabo uginający się pod naciskiem, nieelastyczny»
2. «o warunkach życia: wymagający wyrzeczeń, trudu»
3. «niepoddający się przeciwnościom; też: o charakterze takiej osoby »
4. «surowy, bezlitosny; też: będący objawem czyjejś surowości»
5. «niedający się nakłonić do zmiany zdania, decyzji; też: będący przejawem działania takiej osoby»
6. «niepoddający się emocjom»

• twardo • twardość
twardy II pot. «dolar»
twardy ołówek «ołówek o pręciku grafitowym odpornym na złamanie»
woda twarda «woda o wysokiej zawartości soli wapnia i magnezu, w której mydło trudno się pieni»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia