płyta
 
Encyklopedia PWN
płyta:
element konstrukcji lub budowli ograniczony 2 płaskimi (w stanie nieobciążonym), równoległymi płaszczyznami, którego grubość jest niewielka w porównaniu z pozostałymi rozmiarami, a obciążenie działa prostopadle do płaszczyzn ograniczających;
w wytrzymałości materiałów rozróżnia się płyty sztywne (ugięcie mniejsze od grubości, liniowa zależność między ugięciem a siłą obciążającą), płyty giętkie (nieliniowa zależność między siłą a wielkością ugięcia) oraz błony (poddawane tylko rozciąganiu).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia