płyta paździerzowa
 
Encyklopedia PWN
płyta paździerzowa,
płyta wytwarzana ze zdrewniałych części łodyg lnianych lub konopnych (paździerzy) przez zmieszanie ich z klejem syntetycznym, utwardzanie na gorąco i prasowanie pod ciśnieniem;
gęstość 250–700 kg/m3; p.p. są używane w meblarstwie i budownictwie — lekkie jako materiał izolacyjny i wypełniający, ciężkie — jako materiał konstrukcyjny; właściwości p.p. są podobne do właściwości innych tworzyw drzewnych; rozróżnia się p.p. nieszlifowane, szlifowane jednostronnie i dwustronnie, okleinowane i laminowane; wadą p.p. jest nieprzyjemny zapach wilgotnych paździerzy (efekt bakteryjnego rozkładu węglowodanów, pektyn i białek roślinnych).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia