porowate

Encyklopedia PWN

tworzywa sztuczne zawierające w strukturze puste przestrzenie
tworzywo porowate o szklistym szkielecie (pory zamknięte lub otwarte);
ciało stałe, w którego sieci krystalicznej występują wolne przestrzenie — pory o rozmiarach molekularnych, tworzące rozmaite systemy geom.;
elektroda o silnie rozwiniętej powierzchni;
ciepłochronne materiały, materiały termoizolacyjne,
materiały budowlane o strukturze porowatej lub włóknistej (z luźnych włókien, dość często sprasowanych lub połączonych lepiszczem syntetycznym), stosowane do izolacji cieplnej (termicznej) różnych obiektów i urządzeń.
sztywne tworzywa porowate (piankowe), najczęściej z poliuretanów, z poliuretanoizocyjanuranów, z polistyrenu wysokoudarowego lub kopolimeru akrylonitrylu, butadienu i styrenu (ABS);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia