plagioklazy
 
Encyklopedia PWN
plagioklazy
[gr. plágios ‘ukośny’, klásis ‘załamanie’],
minerały z grupy skaleni, glinokrzemiany przestrzenne sodu i wapnia;
tworzą szereg izomorficzny, którego skrajnymi członami są: glinokrzemian sodu — albit Na[AlSi3O8] i glinokrzemian wapnia — anoryt Ca[Al2Si2O8]; ogniwami pośrednimi są: oligoklaz, andezyn, labrador i bytownit; krystalizują w układzie trójskośnym; zwykle białe, szarawe lub żółtawe, o szklistym połysku; charakterystyczna dla p. jest doskonała dwukierunkowa łupliwość, przy czym płaszczyzny łupliwości przecinają się pod kątem ok. 93–94° P. są ważnymi minerałami skałotwórczymi skał magmowych (niekiedy niemal wyłączny ich składnik, anortozyt) i metamorficznych; w skałach osadowych znacznie mniej rozpowszechnione; w Polsce w największych ilościach występują w skałach Dolnego Śląska. Stosowane w przemyśle ceramicznym, niektóre — jako kamienie ozdobne.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia