bytownit
 
Encyklopedia PWN
bytownit,
minerał, skaleń sodowo-wapniowy, człon szeregu izomorficznego plagioklazów, zawierający 30–10% albitu i 70–90% anortytu;
biały lub szarobiały; składnik skał magmowych (np. gabr) i metamorficznych (m.in. amfibolitów).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia