andezyn
 
Encyklopedia PWN
andezyn,
miner. skaleń sodowo-wapniowy, człon szeregu izomorficznego plagioklazów zawierający 50–70% albitu;
bezbarwny lub biały; składnik skał magmowych (granitoidów, diorytów) i metamorficznych (np. gnejsów).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia