oligoklaz
 
Encyklopedia PWN
oligoklaz
[gr.],
minerał, skaleń sodowo-wapniowy, człon szeregu izomorficznego plagioklazów, zawierający 10–30% anortytu oraz albit;
biały, szary, żółtawy, zielonawy lub czerwonawy, o szklistym połysku; składnik skał magmowych i metamorficznych, np. granitoidów, gnejsów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia