njaja
 
Encyklopedia PWN
njaja
[sanskr. nyāya ‘metoda’, ‘logika’],
jeden z 6 klas. bramińskich systemów filoz. w Indiach (darśana);
tekst podstawowy — Njajasutra [‘aforyzmy szkoły njaji’] Akszapady Gautamy (ok. III w. p.n.e.); njaja zawiera oprac. zasad logiki i teorii poznania, rozróżnia 16 kategorii kluczowych w procesie poznania: 1–2 to środki wiarygodnego poznania (pramana) i przedmiot poznania (prameja), 3–6 to etapy procesu poznawczego, 7 to sylogizm (dwajawa), 8–16 tworzą kategorię dysputy; w ontologii oraz w koncepcji wyzwolenia njaja przyjmuje kategorie wajśesziki; inni przedstawiciele: Uddjotakara Bharadwadźa (VI–VII w.), Waćaspatimiśra (X w.), Dźajantabhatta (IX w.), Udajana (XI–XII w.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia