nagrody i kary układ
 
Encyklopedia PWN
nagrody i kary układ,
zespół ośrodków i dróg nerwowych sterujący stanami przyjemności i przykrości oraz regulujący nastrój;
ośrodkiem układu nagrody jest pole brzuszne nakrywki śródmózgowia, z którego wychodzą włókna nerwowe dopaminergiczne unerwiające struktury należące do układu limbicznego, jak boczna część podwzgórza, przegroda, jądro półleżące i ciało migdałowate; w regulacji nastroju przez układ nagrody biorą też udział drogi noradrenergiczne i serotonergiczne; zaburzenia funkcjonowania układu nagrody mogą prowadzić do euforii lub do obniżenia nastroju typu depresji; ośrodki układu kary są umieszczone gł. w przyśrodkowej części podwzgórza i w istocie szarej okołowodociągowej śródmózgowia; ich pobudzenie wyzwala uczucie wstrętu, strachu i lęku.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia