monitor
 
Encyklopedia PWN
monitor
[łac.],
monitor ekranowy,
urządzenie elektroniczne wyposażone w ekran, służące do obrazowania (wyświetlania) informacji zawartej w sygnale doprowadzonym do jego wejścia z kamery telewizyjnej, magnetowidu, komputera, konsoli gier komputerowych, urządzeń pomiarowo-kontrolnych i in.
Główne części monitora stanowią zwykle: wyświetlacz (displej), na którego powierzchni powstaje obraz, układy wejściowe przekształcające sygnał wejściowy do postaci umożliwiającej jego dalsze przetwarzanie, układy regulacji obrazu (jasności, jaskrawości, nasycenia barw, rozmiaru i geometrii), układy sterujące zaświeceniem odpowiednich pikseli, zasilacz. Do podstawowych parametrów monitora należą: wymiary geometryczne ekranu (zwykle określane przez wielkość przekątnej, np. 19 cali), liczba wyświetlanych kolorów (np. 16,7 mln), jasność i stopień kontrastu (np. 250 cd/m2 i 300:1), format obrazu (definiowany stosunkiem boków, np. 4:3, 16:9), rozdzielczość obrazu (określana liczbą pikseli w linii i liczbą linii, np. 1024 × 768), wielkość piksela (np. 0,26 mm), szybkość działania (częstotliwość odświeżania pozioma i pionowa), napięcie zasilania, pobór mocy.
Najczęściej stosuje się podział monitorów pod względem: 1) rodzaju wyświetlacza — na monitory: elektronopromieniowe (CRT, ang. Cathode Ray Tube), odznaczające się doskonałą jakością obrazu, ale stosunkowo dużą masą, stosowane głównie jako urządzenia stacjonarne; ciekłokrystaliczne (LCD), o obrazie dobrej jakości, małej masie i płaskiej konstrukcji, powszechnie stosowane w urządzeniach przenośnych (laptopach, palmtopach, konsolach gier komputerowych); plazmowe (PDP), o obrazie dobrej jakości, stosunkowo małej masie i płaskiej konstrukcji, wykorzystywane głównie do budowy urządzeń wielkoekranowych spełniających wymagania telewizji HDTV i kina domowego, a także do wyświetlania informacji w miejscach publicznych; 2) zastosowania — m.in. na monitory: telewizyjne, stosowane np. w studiu telewizyjnym do kontroli obrazu telewizyjnego, w telewizyjnych systemach dozorowych (obserwacja obiektów, np. ulic), w telewizji przemysłowej (kontrola przebiegu procesów produkcyjnych); komputerowe, służące do komunikacji użytkownika z komputerem w trybie interakcyjnym, mogące wyświetlać dowolny obraz zarówno ruchomy, jak i nieruchomy; dzieli się je, zależnie od sposobu sterowania, na znakowe, wyświetlające tylko ustalony zestaw znaków, których kształt jest zapisany na stałe w pamięci komputera, oraz graficzne, wyświetlające dowolny obraz, przekazywany w postaci mapy bitowej; medyczne, stosowane w urządzeniach kontrolujących stan organizmu ludzkiego (np. podczas operacji chirurgicznych i reanimacji); 3) barwy obrazu — na monitory: kolorowe i monochromatyczne (czarno-białe, bursztynowe, zielone i in.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia