piksel
 
Encyklopedia PWN
piksel
[ang. picture element Wymowa],
inform., telekom. punkt świetlny na ekranie monitora komputerowego, będący najmniejszym, niepodzielnym elementem wyświetlanego obrazu; również najmniejszy, podstawowy element obrazu, o określonych jednolitych cechach opt. (jasności, barwie), reprezentowanych przez określone wartości liczbowe;
w procesie przetwarzania analogowo-cyfrowego obraz analogowy (ciągły) zostaje przekształcony w mapę bitową, w której p. są reprezentowane przez ustalone liczby bitów (zw. również p.); w przypadku obrazów jednobarwnych do opisu p. wystarcza 1 bit (czarny/biały); do uzyskania profesjonalnej wierności odtwarzania barw obrazów kolorowych są potrzebne 24 bity (256 poziomów nasycenia każdej barwy podstawowej); od liczby p. stanowiących mapę bitową zależy rozdzielczość obrazu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia