plazmowe

Encyklopedia PWN

spawanie polegające na stapianiu obszaru styku strumieniem plazmy (o temp. ok. 20 tys. °C), wytworzonym w palniku plazmowym;
oscylacje plazmowe, oscylacje Langmuira, elektrostatyczne oscylacje plazmy,
fiz. oscylacje plazmy spowodowane działaniem sił elektr. między przemieszczonymi względem siebie elektronami i jonami.
palnik plazmowy, plazmotron, generator plazmy,
fiz. urządzenie służące do wytwarzania strumienia gazu o bardzo wysokiej temperaturze (kilkunastu tys. stopni Celsjusza), czyli gazu w postaci częściowo zjonizowanej (plazma);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia