mongolskie imperium
 
Encyklopedia PWN
mongolskie imperium,
określenie państwa wspólnego (w założeniu) dla wszystkich Mongołów i podległego władzy wielkiego chana;
idea imperium mongolskiego była w dziejach realizowana kilkakrotnie; jej urzeczywistnieniem jest i XIII-wieczne imperium Czyngis-chana, i mongolsko-chińskie cesarstwo Yuan, i nawiązujące do nich późniejsze państwa wschodniej Mongolii.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Czyngis-chan odbiera przysięgę wierności od władcy Kereitów, miniatura w perskim manuskrypcie — Bibliothèque nationale, Paryż fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Polo Marco, Podróże, miniatura francuska przedstawiająca ojca Marco Polo — Niccoló i stryja Matteo przed wielkim chanem Kubilajem — Bibliothèque nationale, Paryż fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia