Kałka
 
Encyklopedia PWN
Kałka, ob. Kałczyk, Kal'chyk,
rz. na Ukrainie, prawy dopływ rz. Kalmius;
Położenie w państwie: Ukraina
Dopływ rzeki: prawy dopływ rzeki: Kalmius
nad Kałką 31 V 1223 doszło do bitwy drużyn ruskich i połowieckich z Tatarami; IV 1223 książęta ruscy, posiłkowani przez Połowców, podjęli wyprawę na Tatarów, którzy pojawili się na stepach nad Dnieprem; po początkowych zwycięstwach oddziały ruskie i połowieckie dotarły nad K., za którą zatrzymali się Tatarzy; Mścisław Udały z częścią sił ruskich i Połowcami przeprawił się przez rzekę i rozpoczął bitwę, która zakończyła się jego klęską; następnie Tatarzy otoczyli i podstępnie wymordowali pozostałe wojska ruskie dowodzone przez Mścisława Romanowicza; odwołani przez Czyngis-chana nie podjęli wówczas wyprawy na Ruś.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia