linia pozycyjna
 
Encyklopedia PWN
linia pozycyjna,
miejsce geom. punktów na powierzchni Ziemi, w których mierzony parametr obiektu obserwacji nawigacyjnej (np. latarni mor., radiolatarni, dna morza, satelity nawigacyjnego) ma wartość stałą;
stosuje się linię pozycyjną z namiaru (opt., radarowego, radiowego), odległości, głębokości, kątowej wysokości ciała niebieskiego (w nawigacji astronomicznej), stałej różnicy odległości (w radionawigacji); miejsce przecięcia się 2 (lub więcej) linii pozycyjnych wskazuje pozycję obserwatora; 2 linie pozycyjne można uzyskać z jednego obiektu, mierząc 2 parametry (np. namiar i odległość) lub z 2 obiektów, mierząc ten sam parametr; wykreślenie 2 linii pozycyjnych na mapie umożliwia graficzne wyznaczenie pozycji i obrazuje sytuację nawigacyjną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia