TRANSIT
 
Encyklopedia PWN
TRANSIT,
system wyznaczania pozycji obiektów na powierzchni Ziemi, wykorzystujący 4–7 sztucznych satelitów (o tej samej nazwie) krążących po kołowych orbitach biegunowych (południkowych) na wys. ok. 1100 km;
zaprojektowany i zbudowany przez USA do celów wojsk. jako system nawigacji satelitarnej NNSS (ang. Navy Navigation Satellite System); uruchomiony 1964 (pierwszy próbny satelita został umieszczony na orbicie 1959), 1967 udostępniony użytkownikom cywilnym; działał do 1996. Do wyznaczenia linii pozycyjnej (w postaci hiperboli) system wykorzystywał zjawisko Dopplera; jego gł. wadą była nieciągłość obserwacji spowodowana okresowością przebywania satelity nad horyzontem obserwatora (od kilku do kilkunastu razy na dobę); dokładność wyznaczania pozycji wynosiła ok. 200 m.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia